Hukuki Değerlendirme, Bilgilendirmeler (Güncel Bilgiler ve Son Değişiklikler)

Hukuki Değerlendirme, Bilgilendirmeler (Güncel Bilgiler ve Son Değişiklikler)

Hap Bilgiler Serisi-1

1) Eşi Korona Pozitif Çıkıp Kendisi Temaslı Olan Karantina Almış Öğretmenin Uzaktan Eğitime Katılması:

Sonuç: Uzaktan eğitim dersinin yapılmasına engel yoktur. Temaslı olunmasından ötürü sağlık raporu düzenlenmiş ise durum değişir. Sağlık raporu ve bu raporda süresi olan öğretmenin ders yapması uygun değildir. Yapsa da ek ders alamaz. POZİTİF ÖĞRETMENE KESİN SAĞLIK RAPORU DÜZENLENİR. BU SEBEPLE ÖĞRETMEN CANLI DERS YAPSA DA EK DERS ALAMAZ. Resmi temaslı müdür yardımcısının ek dersi kesilmez.

2) UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENİN NÖBET TUTMASI:

Sonuç: Nöbetler okuldaki öğretmen sayısına göre belirlenir. Uzaktan eğitim veren öğretmen de okulda nöbet tutar. Fakat uzaktan eğitim ders saatleri ve internete bağlanma hususlarında öğretmenin mağdur olmaması sağlanır. Bu da öğretmenler kurulu kararlarında karar metninde geçirilmelidir. (NÖBET SAYISI NÖBET EK DERSİNE ETKİ ETMEZ SONUÇ OLARAK NÖBETE 3 SAAT EK DERS VERİLİR. EĞİTİM İŞ’E ÜYE OLAN ÖĞRETMENLER OKULLARINDA 1 GÜN NÖBET TUTARLAR-EYLEM KARARI VARDIR-).

3) DERS BİTİMİNDE RAPOR ALAN ÖĞRETMENİN DURUMU

Sonuç: Ders bitiminde okuldan ayrılan öğretmenin o günkü mesaisi bitmiştir. O gün tarihli rapor alan öğretmen defterine kazanımını yazıp imza atmış veya nöbetini tutmuş ise o gün ek dersi kesilemez.

4) DERSE ÖĞRENCİ KATILMAZSA EK DERS NE OLUR?

Derse öğrenci katılmazsa ek ders kesilir. Bir tane öğrenci bile derse katılsa ders yapılır ve ek ders yatar.(Özellikle uzaktan eğitimde öğrencinin derse katıldığını ekran görüntüsü alarak ya da yazılı yoklama alarak kendi dosyanızda arşivleyiniz).

5) CANLI DERSTE EK DERSİN ÜCRET HESAPLAMASINDA ÖNEMLİ NOKTA NEDİR?

Sonuç: Gündüz öğretimi için 140 gösterge(gündüz) rakamı kullanılır; yarıyıl, yaz tatlili, cumartesi ve pazar günleri ile hafta içi saat: 18.00’dan sonraki dersler 150 gösterge rakamı(gece) kullanarak ek ders hesaplanır.

Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,56 TL(Gece:  20,95 ) (%15 vergi dilimi)

Sözleşmeli öğretmen 16,79 TL (%15 vergi dilimi)

6) YAZ TATİLİNİN KISALMA İHTİMALİ

-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre konuyla ilgili son düzenleme 15/04/2020’de yapılmıştır.  Buna göre;

“Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinlidir. “… genel hayatı etkileyen salgın, doğal afet, elverişsiz hava koşulları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetleri iki haftadan fazla kesintiye uğrarsa… bakanlık izinler kısaltılabilir. Fakat öğretmenlerin yaz tatilleri 1 aydan az olamaz.”

Sonuç: Temmuz ayında okulların eğitim öğretime devamı konusunda bir kısıtlama olmasının önünde yasal engel yoktur.

7) HAZIRLIK ve PLANLAMA ÜCRETİNDE DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSUNUN DURUMU:

-Öğretmenler her 10 saat için 1 saat hazırlık planlama ek dersi alır. Örneğin 26 saat derse giren bir öğretmenin 4 saat kursu varsa toplamda 30 saat ek ders üzerine ek 3 saatte hazırlık ve planlama ücreti alır. DYK tamamlayıcıdır. Sonuç: DYK’dan ek planlama ücreti alınır. Kaynak: MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursu resmi yazısı. GÖREVLİ İZİNLİ OLDUĞUMUZDA DYK ÜCRETİNDE KESİNTİ OLAMAZ.

8)DYK iSTEĞE BAĞLI KAPATILIR MI?

Görev almak istemeyen öğretmen okula dilekçe ile başvurup DYK sürecini sonlandırabilir. Fakat yerine yeni biri geleseye kadar öğretmen derse devam eder

9)ÖĞRETMENLERİN HER SINAV SONUNDA ANALİZ YAPIP İDAREYE TESLİM ETMESİ:

Sonuç: Öğretmenlerin böyle bir görevi yoktur. Zümre içinde değerlendirme yapılır. Kaynak: MEB SINAV ANALİZİ yazısı (Sayı: 83203306-10.03-E-16628910)

*Sözleşmeli ve Kadrolu Öğretmenler müdür yarımcısı olarak il dışına görev isteyemez.

10) SINIF ÖĞRETMENLERİNE KULÜP VERİLMESİ DURUMUNDA EK DERSLERİ:

Sonuç: Sınıf öğretmenine kulüp verilmesi durumunda, kulüp dosyasını eksiksiz işleyen öğretmene ek ders verilir. Verilmemesi durumunda okula dilekçe ile verilmesini talep ediniz.

11) EK DERS PUANTAJINI(Çizelgesini neye göre para yattığı) GÖRME HAKKI:

Sonuç: Öğretmenlerin kendisine ek dersin hangi saat karşılığında nasıl hesaplandığını görme hakkı vardır. Kişisel Bilgi Edinme Kanununa göre okula dilekçe yazabilirsiniz. Fakat yine bu kanun kapsamında başkasına ödenen ek ders ücreti hakkında bilgi edinmeyi isteyemezsiniz..

12) Hem İYEP hem de Destek Eğitimi aynı anda yapılabilir(İYEP UZAKTAN EĞİTİMLE OLAMAZ- İyep’e kalan öğrenci varsa, veli isteği ve komisyon kararında aksi durum yoksa açılması zorunludur. Kar tatilinde İYEP,DYK, Destek Eğitim Odası ücretleri ödenmez).

13) Yüksek Lisans yapan öğretmene ek hizmet puanı işlemi son durum:

Sonuç: Şu an puan verilmesi durdurulsa da işlem süreci adına hukuki süreç devam ediyor. İşlem süreci düzenlendikten sonraki gelişmeler sonucu puan verilmesine devam edilebilir. Puan iptal edildi algısı yerine hukuki süreç devam ediyor bilgisi daha doğrudur.

14) SINIF ÖĞRETMENİ SÜT İZNİ KULLANABİLİR.

15) KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARIN OKULA GİDİP DEFTER İMZALAMASINA GEREK YOKTUR.

16) Okulöncesi öğretmenleri İstiklal Marşı törenlerine katılmak zorundadır(Gelen bir soru üzerine).

17)Öğretmenlerin Ne Zaman Okulda Olması Gerektiği:

Sonuç: Öğretmenler ders zili öncesi okulda olmalıdır. Nöbetçi veya normal şekilde sene başı zümresinde öğretmenler kurulunda verilen karar ile bu süre belirlenir. Bu süre okul yönetimince tek taraflı verilemez.

18)İl Dışı Tayinler Ne Zaman Yapılacak?

Şu an (Nisan 2021) bir takvim yayınlanmadı. Normal şartlarda mayıs ayı il içi, haziran ayı il dışı ve ağustos ayında da özür grubu tayinleri yapılırdı.

19)EK DERSLER HAZIRLANIRKEN HAFTA BÜTÜNLÜĞÜ ESAS ALINIR AY BÜTÜNLÜĞÜ ESAS ALINMAZ(Haftalık Ders Programına Dayanarak)

20) Okul Spor Faaliyetlerinde Takım Çıkaran Öğretmenin Yarışma Günü Ek Dersi;

Sonuç: Müsabaka günü öğretmenin ek dersi kesilir. Kaynak: MEB Ek Ders yazısı

21)Tam Gün İzin Alıp Fili Olarak Çalışan Kimse Ek Ders Alamaz.

22) KAZANÇ GETİRİCİ FAALİYETLERİN DURUMU:

Örnek Olaylar:

Adaylık dosyası satılması, okulöncesi etkinlik satması, yardımcı kitap reklamı ve pazarlaması yapılması, sosyal medya üzerinde bağlantı paylaşarak satış yapanlar(kendi mallarını satmak hariç), dil eğitimi için ücretli doküman satılması, ev araba satım alımı ticari olarak yapmak, internet ve sosyal medyada ticari faaliyet kapsamında ürün satmak, para karşılığında kendi sosyal medyasından paylaşım yapmak devlet memurluğu kanununa göre yasaktır. Kamu personelinin özel ders ilanı vermesi yasal değildir.

FAKAT ÖĞRETMEN KENDİSİ KİTAP YAZABİLİR(ALBÜM VB ÇIKARTABİLİR) İSMİ İLE ÇIKARTABİLİR VE KENDİ ADINA BANDROLÜ OLAN KİTABIN SATIŞ DUYURUSUNU YAPABİLİR, BUNDAN PARA KAZANABİLİR. Fakat başka bir firma, kişi, marka adına satış yapamaz.

Örnek: Güzellik ve kozmetik ürünleri satmak veya aracı olmak.

23) REHBER ÖĞRETMENLERİN NÖBET TUTMASI UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR.

Okulda öğrenciye zarar verici bir olay, okul mesaisi içinde tespit edilen pozitif öğrenci vakası(belirti gösterip okuldan ayrıldıysa) vb durumlarda tutanak tutulmalı ve NÖBET DEFTERİNE YAZILMALIDIR.

24) HAMİLE ÖĞRETMENLERİN İZNİ:

Sonuç: Son düzenleme ile hamile öğretmenler, hamileliğin 24. ve 32. haftasına kadar idari izinlidir. Doğum sonrası kadın öğretmene sekiz hafta izin verilir. Erken doğum olursa doğum öncesi kullanılmayan izin doğum sonrasına eklenir. Doğumda veya doğum sonrası izin içerisinde anne ölürse, annenin izinlerini baba kullanabilir.(Zorunlu Mazeret İzinleri: Babalık(10 gün), Doğum, Evlilik(7 gün-Yaz tatilinde yapılan nikah ve düğünün iznini okul mesaisi günleri içinde kullanamazsınız), Süt(ilk 6 ay günde 3 saat- ikinci altı ay günde 1.30 saat/ saatleri kadın öğretmen belirler) , Engellilik, Süreğen Hastalık, Ölüm(yakınlar-7 gün-) izinleridir). Zorunlu mazeret izinlerini okul müdürlükleri, isteğe bağlı izinler iki günden fazlaysa ilçelerde kaymakam, illerde vali onayı ile verilir. (Örnek: vize pasaport işlemleri için izin almak, kardeşin evlenmesi, anne baba sağlık durumu için bir hafta önceden okula dilekçe verilebilir ve isteğe bağlı izin alınabilir. Acil durumlarda -gece vb- mazeret izni için idareye mutlaka bilgi verilmelidir. Gece vakti aramak istemezseniz, SMS en güvenli bildirme yöntemidir).

25) ÖĞRETMENİN KISIT, KUSUR, İHMAL VEYA TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU İDARE ZARARA UĞRATILMIŞSA ÖĞRETMENDEN O ZARARIN RAYİÇ BEDELİ(Güncel Değeri) TAHSİL EDİLEBİLİR.

26) E-OKULDAN NOT SİLİNMEZ. E-OKULDAKİ SİLİNEN NOTLAR LOG OLARAK KAYIT ALTINA ALINIR. BU NOTLAR SİLİNSE DE ORTADAN KALKMAZ. ÖĞRETMENLERE NOT SİLDİRMEK YASAL DEĞİLDİR. SINAVLAR YAPILDIYSA E-OKULA GİRİLİR. YAPILMADIYSA SINAV NOTU GİRİLMEZ. Sınava girmeyen öğrencinin sınav notu boş bırakılırsa öğrenci lehine olur. Davranış notları ile değerlendirilir. Memuriyette beş yılını doldurmuş herkes memuriyet hayatı boyunca en fazla iki defa olmak şartı ile toplam bir yıl aylıksız izin kullanabilir. Aylıksız izin alan memurlar banka promosyonunu, promosyon sözleşmesi içinde aylıksız izinde olan memurlarla ilgili bu parayı alabileceği durumları geçiyorsa alabilirler. 

27) BİR SENDİKADAN İSTİFA EDİP AYNI GÜN BAŞKA SENDİKAYA ÜYE OLABİLİRSİNİZ.

Fakat o ayın kesintisi istifa ettiğiniz sendikaya gider.

28) MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMANIN ALT LİMİTİ 25 BİN TL VE ÜZERİDİR. HER KAMU PERSONELİ HER YIL ŞUBAT AYININ SON HAFTASI MAL BİLDİRİMİ YAPAR. 

Fakat idare ve ilçe milli eğitim müdürlükleri mal bildirimi istediğinde mal bildirimi yapılmasını engelleyen bir durum yoktur.

29) BİR YILDA TEK HEKİMDEN ALINACAK RAPOR TOPLAMDA 40 GÜNDÜR(Sözleşmeli Öğretmen 30 gündür).

30) KAÇ GÜN RAPOR ALIRSAM MAAŞTAN KESİLİR?

7 günü geçtiği zaman o 7. günden sonra her gitmediğiniz günde hak ettiğiniz tazminat ve zamlar %25 eksik ödenir. Tabi raporun 7 günü aştığı ama maaştan kesintinin olmadığı durumlar da vardır. Bu durumlar şunlardır:

 1. Sağlık kurulu raporu aldıysanız raporunuz 7 günü geçse bile maaşınızdan kesinti yapılmaz. Burada sağlık kurulu raporu ile normal alınan sağlık raporu arasındaki fark şudur.  Sağlık raporunu sağlık ocağında ki aile hekiminizden alabilirsiniz ama sağlık kurulu raporu diğer adıyla heyet raporu sadece bir doktor değil birçok doktorun muayenesi sonucunda verilen rapordur. Sağlık kurulu raporu normal sağlık raporuna göre daha ayrıntılı inceleme gerektiren sadece bir doktordan alınamayan rapordur.
 2. Uzun süren tedavi gerektiren bir hastalığa yakalanırsanız 7 günü geçen raporlarınızda maaş kesintisi olmaz. Bu hastalıklar verem, kanser, akıl hastalıkları gibi durumlardır.
 3. Resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görmeniz durumda raporunuzun süresi 7 günü geçse bile maaşınızdan rapor kesintisi olmaz.

31) MAAŞTAN NE KADAR KESİNTİ OLUR?

Maaşınız da ki tazminatların en büyüğü özel hizmet tazminatıdır. Bunun yanında dil tazminatı alan memur iseniz onunda hesaplanması gerekmektedir. Ama 1-2 TL gibi çok küçük farklar ortaya çıkmaktadır. Hemen örnekle açıklayalım.

10 gün rapor alırsam maaşımdan kaç tl kesilir?

 • Bu sene için özel hizmet tazminatı yaklaşık 900 tl’dir.
 • Raporu örnek olarak Kasım ayında aldınız Kasım ayı 30 gün çektiği için bu tazminatı 30’a bölüyoruz.
 • 900/30=30 TL yapar. Yani günlük yaklaşık 30 TL özel hizmet tazminatı hak etmektesiniz.
 • 10 gün rapor aldığınız için 7 günden sonrası kesilir yani 3 gün kesinti olacak.
 • 3 günün özel hizmet tazminatı 90 TL oluyor.
 • Bu 90 TL’nin %25’i kesileceği için 90 TL’nin %25’ini hesaplıyoruz.
 • 22,5 TL yapar.
 • Yani 10 gün rapor alan birisinin maaşından 22,5 TL rapor parası kesilir.

Örnek: Üç gün rapor aldığınızda maaştan kesilmez. Ek dersten kesilir. Raporlu olduğunuz gündeki ders sayısına göre hesap yapılır.

Örnek: 10 günlük rapordan 600 TL kesilmesi

Sonuç: İlçe milli eğitim mutemetlik servisi ile bağlıntı kurulur. Kesilen ücret PTT yoluyla öğretmene aktarılır

32) İL DIŞINDA RAPOR:

İl dışında sadece hafta sonu acilden rapor alabilirsiniz.

Örnek: İl dışında öğretmen hafta sonunda, 5 günlük bir rapor alabilir.

Rapor bitiminde raporlar ivedilikle idareye elden verilmelidir. Rapor alındığı idareye mutlaka bildirilmelidir.

DYK’yı hafta sonunda sağlık sorununuz dolayısı ile gidemediğinizde rapor alınmalıdır. Mazeretsiz bir şekilde okula gidilmemesi mümkün değildir.

33) ALINAN RAPOR İÇİN ÖĞRETMENE SORUŞTURMA AÇILIR MI?

Yönetmelik gereği okul idaresi rapora itiraz edebilir veya işlem başlatabilir. Fakat memur iznine devam eder. Hakem hastanede hastalık/mazeret tekrar değerlendirilir buna göre işlem yapılır. Hakem hastane başvuruyu öncelikle değerlendirir.

*Özürsüz veya izinsiz göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahalini terk etmek: UYARI

*Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek: AYLIKTAN KESME

*Özürsüz ve kesintisiz 3-9  gün göreve gelmemek: KADEME DURDURMA

*Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek: MEMURLUKTAN ÇIKARILMA

34) SORUŞTURMA NE ZAMAN SONUÇLANIR?

İki yıl içinde soruşturmalar sonuçlandırılmalıdır. Belli bir tarihi yoktur. İki yıl içinde karar verilmezse ceza düşer.

35)İDAREYE SELAM VERMEK: 🙂

Özel bir dava sonucu konu alınmıştır. İdare üyesi size selam vermiş siz de “onu rencide edecek” bir hareketle vücut dili kullanmışsanız bu kınama cezasına, devamında itibar ve güven sarsıcı sonuç olarak değerlendirilirse aylıktan kesme cezasına varabilir. Bu kapsam idari ceza değil; disiplin cezası temasında ele alınır.

36) TEYİN İSTEMEDE BOŞANMA DURUMU:

Tayin istenmesi şartlarında boşanma nedeniyle tayin yoktur. Fakat boşanma çekişmeli ise, can güvenliği tehlikesi varsa veya uzaklaştırma kararı ile darp raporu varlığı durumları varsa; can güvenliğine bağlı tayin isteme hakkı doğar.

37) OKUL İDARESİ İLE OLUMSUZ UYUMSUZ HER SÜREÇTE (BU İDARE ÖĞRETMEN – ÖĞRETMEN İDARE ARASINDA FARK ETMEZ) RESMİ DİL YAZIDIR. 

Talep ve şikayetler yazıya dökülmeli, dilekçe verilmeli ve evrak kayıt numarası mutlaka alınmalıdır.

38) ÖĞRETMENİN BİLGİSİ OLMADAN SINIFININ DEĞİŞTİRİLMESİ:

İdare bir kere öğretmene bir sınıf veriyorsa bu değişimi öğretmenle paylaşmalı ve nedenini açıklamalıdır. İdare keyfi olarak; sınıf, şube, tekrar ders dağılımı yapamaz. Bunlar öğretmenler kurulunda karara bağlanır.

39) ÜCRETLİ ÖĞRETMENE SON SINIFLAR VERİLMEZ DİYE BİR UYGULAMA YOKTUR.

40)MÜDÜRÜN ÖĞRETMENİ BAŞKA BİR YERE  GÖREVLENDİRMEDE İZİN VERMEME YETKİSİ:

Öğretmen, görevlendirme dilekçesini okula verir, okul bunu ilçe/il milli eğitim müdürlüklerine gönderirken şerh düşebilir. Yani uygun görmediklerini belirtme hakları vardır. Fakat buna ilçe/il karar verir. Sağlık raporu varsa okulun şerh düşme yetkisi yoktur. Görevlendirme yapılır. (EVİMİZİN OKULDAN UZAK OLUP OLMAMASI İLE İLGİLİ BİR GÖREVLENDİRME İSTEĞİNDE BULUNMAK MEVZUATTA YOKTUR).

41) UZAKTAN EĞİTİM VE CANLI YAYIN UYGULAMALARINDA ÖĞRENCİLERİN İSMİ VE KENDİSİ SOSYAL MEDYA VB PAYLAŞIMLARDA GÖRÜLMEMELİDİR.

Bir etkinlik veya uygulama yapılacağında veliden izin dilekçesi alınmalıdır. Uygulama tarihi, saati ve platformu ayrıntılı belirtilmelidir.

42) MEHİL MÜDDETİNDE EK DERS VE MAAŞ:

Mehil müddetinde (il dışı tayinde ilişik kesmeden itibaren yeni okulda göreve başlama arasındaki 15 gün) ek ders kesilir fakat maaştan ücret kesilmez.

43) KADROLU ÖĞRETMENLER İÇİNDE NORM FAZLASI HİZMET PUANI EN DÜŞÜK OLAN OLUR.

44) HER NE KONUDA OLURSA OLSUN OKUL VE ÇALIŞMA HAYATIMIZI İLGİLENDİREN TÜM DİLEKÇELERİ ÇALIŞTIĞIMIZ OKULA VERMEMİZ GEREKİR AKSİ SUÇTUR.

Okulda yasal olmayan bir durum varsa, okul veya idareciler şikayet edilecekse bu istisnai durum dilekçede belirtilip üst makama dilekçe yazılabilir.